Pozemok Kuchyňa – druhé kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

13040 €

Číslo dražby: 42014/2


Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Mesto: Kuchyňa

Katastrálne územie: Kuchyňa

Úžitková plocha: 2236 m2


Miesto konania dražby: Bratislava I

Adresa dražby: Záhradnícka 6

Dátum konania dražby: 27.01.2015

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 12.01.2015 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 20.01.2015 14:00 hod.

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 13040 €

Dražobná zábezpeka: 2600 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby ako celok sú situované južne od centra obce mimo zastavaného územia obce. V čase  obhliadky bol pozemok 12110/1 oplotený, a obidva pozemky boli zarastené vegetáciou. V blízkosti nehnuteľnosti je občianska vybavenosť zodpovedajúca obci s 1677 obyvateľmi, a je prezentovaná predovšetkým sieťou obchodov a gastronomických zariadení, materskou školou, základnou školou, poštou, zdravotným strediskom, lekárňou, futbalovým štadiónom. Vzdialenosť do centra hl. mesta Bratislavy je 39 km, a do okresného mesta Malacky 17 km. Dostupnosť do centra obce je chôdzou do 10 min. Orientácia na svetové strany je čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná. Charakter terénu nehnuteľnosti aj jej blízkeho okolia je svahovitý so západnou orientáciou. Predmet dražby je v súčasnosti nevyužívaný. Pozemky sú súčasťou priemyselného areálu, z ktorého časť používa spoločnosť pôsobiaca v tom istom areály na výrobu a skladovanie svojej produkcie. Najbližšiu cestnú infraštruktúru pozemkov tvorí miestna spevnená komunikácia, ktorá nadväzuje na cestu II. triedy medzi Pernekom a Kuchyňou, pozemky sa v podstate nachádzajú v blízkosti tejto komunikácie. Z ostatných inžinierskych sietí je zrejmá elektrická sieť. Pozemky sú vzdialené k najbližšej zástavbe obce je po spevnenej komunikácii do 400 m, do centra obce do 800 m