“Spotrebiteľská novela” Občianskeho zákonníka, zákona o dobrovoľných dražbách a ďalších právnych predpisov

Na tohto príspevku je vhodné zacitovať z dôvodovej správy k „spotrebiteľskej novele“ a objasniť tak navonok deklarované zámery predkladateľov novely :   „Jadro navrhovanej právnej úpravy tvorí novelizácia... viac >>

Správca konkurznej podstaty ako navrhovateľ dražby

V súčasnosti patria správcovia konkurznej podstaty medzi pravidelných navrhovateľov dražieb, nakoľko dražba je zo zákona obligatórnym spôsobom speňažovania nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty. Vady zmluvných dokumentov... viac >>

1/1

Náš dražobný tím je tvorený odborníkmi pôsobiacimi na realitnom trhu od roku 2001.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam dokážeme poskytnúť profesionálny a efektívny dražobný servis.

Tím ProAuctio s.r.o.