Parcela KN-C 1665/6, Revúca

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 21020156/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Revúca

Mesto: Revúca

Katastrálne územie: Revúca

Úžitková plocha: 105 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Priemyselná 306/9, Revúca (hlavný vstup)

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 330 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Parcela KN-C 1665/6 sa nachádza v priemyselnom areáli v okresnom meste Revúca, na Priemyselnej ulici č.9, t.j. v južnej okrajovej priemyselnej časti mesta, na pravej strane cestnej komunikácie vychádzajúcej z mesta smerom na Rimavskú Sobotu. Revúca má cca 12 700 obyvateľov, leží vo východnej časti Banskobystrického kraja, v regióne Gemer. Hodnotené stavby sú umiestnené vo vnútri priemyselného areálu podniku SKLOTEX /bývalá spoločnosť LYKOTEX a.s./, prístupné sú z Priemyselnej ulice po vnútroareálových komunikáciách.

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1665/ 6 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4520.