Priemyselný areál Tomášovce, Lučenec

Informácie Mapa Dokumenty

Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Tomášovce

Katastrálne územie: Tomášovce

Úžitková plocha: 31742 m2


Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 1140000 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Opis predmetu dražby

List vlastníctva č. 1398 k.ú. Tomášovce

Pozemky
Parcely registra „C“
parc.č. 828/1 zastavané plochy o výmere 12616 m2
parc.č. 828/9 zastavané plochy o výmere 7 m2
parc.č. 828/10 zastavané plochy o výmere 15 m2
parc.č. 828/11 zastavané plochy o výmere 9 m2
parc.č. 828/12 zastavané plochy o výmere 215 m2
parc.č. 828/13 zastavané plochy o výmere 477 m2
parc.č. 828/14 zastavané plochy o výmere 14 m2
parc.č. 828/15 zastavané plochy o výmere 117 m2
parc.č. 828/16 zastavané plochy o výmere 134 m2
parc.č. 828/17 zastavané plochy o výmere 136 m2
parc.č. 828/19 zastavané plochy o výmere 699 m2
parc.č. 828/20 zastavané plochy o výmere 321 m2
parc.č. 828/21 zastavané plochy o výmere 3268 m2
parc.č. 828/23 zastavané plochy o výmere 33 m2
parc.č. 828/27 zastavané plochy o výmere 440 m2
parc.č. 828/28 zastavané plochy o výmere 212 m2
parc.č. 828/44 zastavané plochy o výmere 12 m2
parc.č. 828/45 zastavané plochy o výmere 24 m2
parc.č. 828/56 zastavané plochy o výmere 4428 m2
parc.č. 828/63 zastavané plochy o výmere 969 m2
parc.č. 828/64 zastavané plochy o výmere 2204 m2
parc.č. 828/65 zastavané plochy o výmere 602 m2
parc.č. 1114/5 zastavané plochy o výmere 616 m2
parc.č. 1114/6 zastavané plochy o výmere 392 m2
parc.č. 1114/7 zastavané plochy o výmere 795 m2

Stavby

VÁHA-C.3 súp. č. 435 na parc. č. 828/11
VRÁTNICA-C.2 súp. č. 435 na parc. č. 828/12
HLAVNÁ BUDOVA-C.1 súp. č. 435 na parc. č. 828/13
LABORATÓRIUM-C.19 súp. č. 435 na parc. č. 828/15
NÁK.STR.ZVER.-C.24 súp. č. 435 na parc. č. 828/16
SKLAD-C.23 súp. č. 435 na parc. č. 828/17
TRIEDIAREŇ-C.22 súp. č. 435 na parc. č. 828/18
KOMPRESOROVŇA-C.18 súp. č. 435 na parc. č. 828/19
SKLAD MTZ-C.17 súp. č. 435 na parc. č. 828/20
HL.VÝROB.HALA-C.13 súp. č. 435 na parc. č. 828/11
AUTODIELNE-C.14 súp. č. 435 na parc. č. 828/27
SKLAD PILIN-C.15 súp. č. 435 na parc. č. 828/28
SKLAD-C.16 súp. č. 435 na parc. č. 828/29

 

List vlastníctva č. 1656 k.ú. Tomášovce

Pozemky
Parcely registra „C“
parc.č. 828/18 zastavané plochy o výmere 1752 m2
parc.č. 828/26 zastavané plochy o výmere 839 m2
parc.č. 828/29 zastavané plochy o výmere 226 m2
parc.č. 828/46 zastavané plochy o výmere 170 m2
Stavby
MER.MIEST.COV-Č.37 súp. č. 435 na parc. č. 828/6
ČOV-C.6 súp. č. 435 na parc. č. 828/7
SOC.BUDOVA-C.4 súp. č. 435 na parc. č. 828/9
ROZVODŇA.-C.5 súp. č. 435 na parc. č. 828/10
PO-C.20 súp. č. 435 na parc. č. 828/14
TRAFOSTANICA-C.11 súp. č. 435 na parc. č. 828/25
KOTOLŇA-C.12 súp. č. 435 na parc. č. 828/26
REG.STAN.PLYNU-C.3 súp. č. 435 na parc. č. 828/42
SILO-C.7 súp. č. 435 na parc. č. 828/44
TRAFOSTANICA-C.11 súp. č. 435 na parc. č. 828/46