Pozemky + garáže, Banská Bystrica

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

28725 bez DPH €

Číslo dražby: 3442016/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Senica

Úžitková plocha: 1848 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

 

Miesto obhliadky: Partizánska cesta 4634/91, Banská Bystrica, GPS: 48°44'34.0"N 19°11'57.6"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 27 916,67 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 8000 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Banskej Bystrici, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Senica, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 949 ako:

Pozemky                                                       

– parcelné číslo KN-C 375/1, ostatná plocha o výmere 1767 m2

– parcelné číslo KN-C 385, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 387, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 388, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2

– parcelné číslo KN-C 389, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2

 

Stavby

– garáž, súpisné číslo 8778, postavená na parcele KN-C 388

– garáž, súpisné číslo 8779, postavená na parcele KN-C 385

– garáž, súpisné číslo 8781, postavená na parcele KN-C 387

– garáž, súpisné číslo 8789, postavená na parcele KN-C 389

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Nehnuteľnosti:

Garáž súpisné číslo 8778 na parcele číslo 388

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8779 na parcele číslo 385

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8781 na parcele číslo 387

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

Garáž súpisné číslo 8789 na parcele číslo 389

Prízemná murovaná budova na betónových základoch s pultovou strechou v radovej zástavbe ako krajná. Úpravy vonkajších povrchov – brizolitová omietka; vnútorných povrchov – hladká omietka; podlaha – cementový poter; krytina  – pozinkovaný plech; vráta otváravé oceľové.

 

Parcely KN-C 375/1, ostatná plocha o výmere 1767 m2. KN-C 385, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, KN-C 387, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, KN-C 388, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, KN-C 389, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 sa nachádzajú v zastavanom území krajského Mesta Banská Bystrica, v blízkosti jeho severovýchodného okraja, v priemyselnej zástavbe v bývalom areáli pôvodne cementárne. Od administratívno správneho centra mesta je vzdialená cca 4 km.