Umelecké diela – Ján Kelemen – 5.kolo

Informácie Dokumenty

Číslo dražby: 2172018/5


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica


Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica

 

Znalecké ocenenie: 47900 €

Dražobná zábezpeka: 150 €

Opis predmetu dražby

Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas otvorenia dražby:
Dražba:
V. kolo dražby

 

Maľby:
Položka č. 1 (inv. č. M200800000001) — Bárka, olejomaľba na podložke s rozmermi 85×105 cm, značené a datované vpravo dole 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 1)
Položka č. 2 (inv. č. M200800000002) — Archa, olejomaľba na podložke s rozmermi 100×100 cm, značené a datované vpravo dole 2007, , autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 2)
Položka č. 3 (inv. č. M200800000003) — Dialóg, olejomaľba na podložke s rozmermi 100×100 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 3)
Položka č. 5 (inv. č. M200800000005) — A-Á, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 5)
Položka č. 6 (inv. č. M200800000006) — Ária, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 6)
Položka č. 7 (inv. č. M200800000007) — Ária III, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 7)
Položka č. 18 (inv. č. M200800000038) — Deviaty bod, olejomaľba na podložke s rozmermi 94×173 cm, značené a datované vľavo dole 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 18)
Položka č. 19 (inv. č. M200800000039) — Prameň, olejomaľba na podložke s rozmermi 150×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 19)
Položka č. 20 (inv. č. M200800000040) — Azyl III., olejomaľba na podložke s rozmermi 140×185 cm, značené a datované vpravo hore 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 20)
Položka č. 21 (inv. č. M200800000041) — Maják, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×150 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 21)
Položka č. 22 (inv. č. M200800000042) — Záblesk, olejomaľba na podložke s rozmermi 200×240 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 22)
Položka č. 28 (inv. č. UD00059) — Roj, olejomaľba na podložke s rozmermi 150×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 28)
Položka č. 29 (inv. č. UD00060) — Superstruny, olejomaľba na podložke s rozmermi 180×150 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 29)
Položka č. 30 (inv. č. UD00086) — Letné sedimenty, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×90 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 30)
Položka č. 31 (inv. č. UD00087) – PULZARY olejomaľba 165X127 cm, autor Marko Vrzgula (ďalej len „predmet dražby č. 31)
Položka č. 32 (inv. č. UD00088) – PULZARY olejomaľba 148X220 cm, autor Marko Vrzgula (ďalej len „predmet dražby č. 32)
Položka č. 33 (inv. č. UD00089) — Záchvev, olejomaľba na podložke s rozmermi 133×143 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 33)
Položka č. 35 (inv. č. UD00091) — Méta II., olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, značené a datované vpravo dole 2010, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 35)
Položka č. 37 (inv. č. UD00093) — Lúč, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×150 cm, značené a datované vpravo dole 2002, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 37)
Položka č. 38 (inv. č. UD00094) — Nad hladinou, olejomaľba na podložke s rozmermi 140×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 38)
Položka č. 40 (inv. č. UD00096) — V prúde, olejomaľba na podložke s rozmermi 140×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 40)
Položka č. 41 (inv. č. UD00097) – Svetlo olejomaľba 70X100 cm, 2005, autor Vladimír Balko (ďalej len „predmet dražby č. 41)

Opis posudzovaných diel výtvarného umenia

Položka č. 41 (inv. č. UD00097) je dielom Vladimíra Balka (nar. 1. októbra 1963 v Bojniciach).
Autor je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Bratislave, kde v rokoch 1979–1983
študoval pod vedením Svetozára Králika a Gabriela Štrbu.
Posudzované dielo nesie názov Svetlo z roku 2005. Je autorsky značené a datované tmavou farbou
vľavo dole. Ide o maľbu olejomaľbu na podložke s rozmermi 70 ✕ 100 cm (výška ✕ šírka). Dielo sa
nachádza v pôvodnom stave.
Položka č. 31 (inv. č. UD00087) a položka č. 32 (inv. č. UD00088) sú dielami Marka Vrzgulu
(nar. 24. februára 1966 v Košiciach). Katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení
absolvoval v rokoch 1985 až 1991. Vrzgula je správcom galérie GUBA, ktorá
bola založená v roku 2004. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách (napr.
Galéria umelcov Spiša, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Tatranská galéria v Poprade).
Posudzované diela patria do série Pulzarov. Olejomaľby na podložke s rozmermi 165 ✕ 127 cm
(výška ✕ šírka) a 148 ✕ 220 cm (výška ✕ šírka) sú autorsky značené. Obe sa nachádzajú v
pôvodnom stave.
Všetky ostatné posudzované diela vytvoril Ján Kelemen (nar. 7. júla 1957 v Šuranoch). Aj v jeho
prípade ide o absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý navštevoval ateliér
Albína Brunovského v rokoch 1976–1982. Ide o známeho maliara, multimediálneho umelca,
ilustrátora a grafika, o ktorom informuje tiež Slovník českých a slovenských výtvarných umělců
1950–2001 (V. zv. / Ka—Kom, vydalo Centrum Chagall, Ostrava 2001). V roku 1989 bola o
výtvarníkovi vydaná monografia, o desať rokov neskôr sa spomína v katalógu s názvom
Dřevosochařské symposium České Budějovice 1997–1998. V roku 1996 založil spolu s
výtvarníkmi Jánom Hlavatým a Alexejom Kraščeničom neformálne umelecké združenie A1. Jeho
diela sú zastúpené v zbierkach Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove, v Galérii mesta
Bratislavy, Nitrianskej galérii v Nitre, v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
a tiež v súkromných zbierkach v Česku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Rakúsku, Taliansku,
USA a vo Švajčiarsku.