Umelecké diela – Ján Kelemen – VYDRAŽENÉ

Informácie Dokumenty

Číslo dražby: 2172018/5


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica


Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica

 

Znalecké ocenenie: 47900 €

Dražobná zábezpeka: 150 €

Opis predmetu dražby

Miesto konania dražby: Horné záhrady 1726/2, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby: 17.12.2019
Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.
Dražba:
V. kolo dražby

 

Maľby:
Položka č. 1 (inv. č. M200800000001) — Bárka, olejomaľba na podložke s rozmermi 85×105 cm, značené a datované vpravo dole 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 1)
Položka č. 2 (inv. č. M200800000002) — Archa, olejomaľba na podložke s rozmermi 100×100 cm, značené a datované vpravo dole 2007, , autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 2)
Položka č. 3 (inv. č. M200800000003) — Dialóg, olejomaľba na podložke s rozmermi 100×100 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 3)
Položka č. 5 (inv. č. M200800000005) — A-Á, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 5)
Položka č. 6 (inv. č. M200800000006) — Ária, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 6)
Položka č. 7 (inv. č. M200800000007) — Ária III, olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 7)
Položka č. 18 (inv. č. M200800000038) — Deviaty bod, olejomaľba na podložke s rozmermi 94×173 cm, značené a datované vľavo dole 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 18)
Položka č. 19 (inv. č. M200800000039) — Prameň, olejomaľba na podložke s rozmermi 150×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 19)
Položka č. 20 (inv. č. M200800000040) — Azyl III., olejomaľba na podložke s rozmermi 140×185 cm, značené a datované vpravo hore 2007, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 20)
Položka č. 21 (inv. č. M200800000041) — Maják, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×150 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 21)
Položka č. 22 (inv. č. M200800000042) — Záblesk, olejomaľba na podložke s rozmermi 200×240 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 22)
Položka č. 28 (inv. č. UD00059) — Roj, olejomaľba na podložke s rozmermi 150×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 28)
Položka č. 29 (inv. č. UD00060) — Superstruny, olejomaľba na podložke s rozmermi 180×150 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 29)
Položka č. 30 (inv. č. UD00086) — Letné sedimenty, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×90 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 30)
Položka č. 31 (inv. č. UD00087) – PULZARY olejomaľba 165X127 cm, autor Marko Vrzgula (ďalej len „predmet dražby č. 31)
Položka č. 32 (inv. č. UD00088) – PULZARY olejomaľba 148X220 cm, autor Marko Vrzgula (ďalej len „predmet dražby č. 32)
Položka č. 33 (inv. č. UD00089) — Záchvev, olejomaľba na podložke s rozmermi 133×143 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 33)
Položka č. 35 (inv. č. UD00091) — Méta II., olejomaľba na podložke s rozmermi 105×135 cm, značené a datované vpravo dole 2010, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 35)
Položka č. 37 (inv. č. UD00093) — Lúč, olejomaľba na podložke s rozmermi 130×150 cm, značené a datované vpravo dole 2002, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 37)
Položka č. 38 (inv. č. UD00094) — Nad hladinou, olejomaľba na podložke s rozmermi 140×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 38)
Položka č. 40 (inv. č. UD00096) — V prúde, olejomaľba na podložke s rozmermi 140×180 cm, neznačené a nedatované, autor Ján Kelemen (ďalej len „predmet dražby č. 40)
Položka č. 41 (inv. č. UD00097) – Svetlo olejomaľba 70X100 cm, 2005, autor Vladimír Balko (ďalej len „predmet dražby č. 41)

 

Najnižšie podanie: Predmet dražby č.  1 –  160,00 €

Predmet dražby č.  2 –  200,00 €

Predmet dražby č.  3 –  200,00 €

Predmet dražby č.  5 –  240,00 €

Predmet dražby č.  6 –  240,00 €

Predmet dražby č.  7 –  240,00 €

Predmet dražby č.  18 –  300,00 €

Predmet dražby č.  19 –  360,00 €

Predmet dražby č.  20 –  360,00 €

Predmet dražby č.  21 –  360,00 €

Predmet dražby č.  22 –  400,00 €

Predmet dražby č.  28 –  360,00 €

Predmet dražby č.  29 –  360,00 €

Predmet dražby č.  30 –  260,00 €

Predmet dražby č.  31 –  300,00 €

Predmet dražby č.  32 –  400,00 €

Predmet dražby č.  33 –  320,00 €

Predmet dražby č.  35 –  240,00 €

Predmet dražby č.  37 –  360,00 €

Predmet dražby č.  38 –  360,00 €

Predmet dražby č.  40 –  360,00 €

Predmet dražby č.  41 –  140,00 €

 

 

 

Opis posudzovaných diel výtvarného umenia

Položka č. 41 (inv. č. UD00097) je dielom Vladimíra Balka (nar. 1. októbra 1963 v Bojniciach).
Autor je absolventom Strednej umelecko-priemyselnej školy v Bratislave, kde v rokoch 1979–1983
študoval pod vedením Svetozára Králika a Gabriela Štrbu.
Posudzované dielo nesie názov Svetlo z roku 2005. Je autorsky značené a datované tmavou farbou
vľavo dole. Ide o maľbu olejomaľbu na podložke s rozmermi 70 ✕ 100 cm (výška ✕ šírka). Dielo sa
nachádza v pôvodnom stave.
Položka č. 31 (inv. č. UD00087) a položka č. 32 (inv. č. UD00088) sú dielami Marka Vrzgulu
(nar. 24. februára 1966 v Košiciach). Katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení
absolvoval v rokoch 1985 až 1991. Vrzgula je správcom galérie GUBA, ktorá
bola založená v roku 2004. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách (napr.
Galéria umelcov Spiša, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Tatranská galéria v Poprade).
Posudzované diela patria do série Pulzarov. Olejomaľby na podložke s rozmermi 165 ✕ 127 cm
(výška ✕ šírka) a 148 ✕ 220 cm (výška ✕ šírka) sú autorsky značené. Obe sa nachádzajú v
pôvodnom stave.
Všetky ostatné posudzované diela vytvoril Ján Kelemen (nar. 7. júla 1957 v Šuranoch). Aj v jeho
prípade ide o absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý navštevoval ateliér
Albína Brunovského v rokoch 1976–1982. Ide o známeho maliara, multimediálneho umelca,
ilustrátora a grafika, o ktorom informuje tiež Slovník českých a slovenských výtvarných umělců
1950–2001 (V. zv. / Ka—Kom, vydalo Centrum Chagall, Ostrava 2001). V roku 1989 bola o
výtvarníkovi vydaná monografia, o desať rokov neskôr sa spomína v katalógu s názvom
Dřevosochařské symposium České Budějovice 1997–1998. V roku 1996 založil spolu s
výtvarníkmi Jánom Hlavatým a Alexejom Kraščeničom neformálne umelecké združenie A1. Jeho
diela sú zastúpené v zbierkach Danubiana Meulensteen Art Museum v Čunove, v Galérii mesta
Bratislavy, Nitrianskej galérii v Nitre, v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
a tiež v súkromných zbierkach v Česku, Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Rakúsku, Taliansku,
USA a vo Švajčiarsku.