4 izb. byt Zimná, Bratislava

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

105000 €

Číslo dražby: 1162015


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava II

Mesto: Bratislava - Ružinov

Katastrálne územie: Ružinov

Úžitková plocha: 81,67 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 11.11.2015

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.10.2015 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 03.11.2015 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Zimná 2, Bratislava

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 104197 €

Dražobná zábezpeka: 21000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby je byt so štyrmi miestnosťami  s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa,  WC,  predsieň, loggia a pivnica), ktorý sa nachádza na 2.poschodí bytového domu súpisné číslo 3271 na parc.15670/17, 18, 19, 20, vchod č.2, ulica Zimná  v Bratislave m.č.Ružinov, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 1230/10000. Bytový dom je panelový, má 7 nadzemných podlaží.  Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je opravená s nástrekovou povrchovou úpravou,  vnútorné omietky sú vápenno cementové hladké, schody  sú z terazzovými nástupnicami,  podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú,  výťahy sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na presklených nových vchodových dverách.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú:  STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov.  V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1965, základná živoptnosť 80 rokov.

Popis bytu č. 21:

Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené,  podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety, ostatné podlahy  sú keramické. Kuchynská linka je na báze dreva,  drez je nerezový s nerezovou  pákovou výtokovou armatúrou.  V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové. Keramický obklad je za kuchynskou linkou a v kúpeľni.  Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná – ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú centrálne merané, radiátory sú rebrované. V byte  je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave, bez viditeľných technických porúch.