4 izb. byt Žilina

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

59118 €

Číslo dražby: 21402015/2


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 124 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 22.06.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 06.06.2016 13:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 13.06.2016 13:15 hod.

Miesto obhliadky: Kálov 25, Žilina

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 73898 €

Dražobná zábezpeka: 6000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Žilina, katastrálnom území Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6568 ako

–              byt číslo 1, vo vchode číslo 1, nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súpisné číslo 654, postavený na parcele číslo KN-C 1695/3, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 675 m2 (ďalej len „byt č. 1“)

–              a k vlastníctvu bytu č. 1 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 12913/ 94715

Spoluvlastnícky podiel  1/1

 

Byt č. 1 pozostáva zo 4 obytných miestností a príslušenstva, ktoré pozostáva zo vstupu so vstupnou halou, kuchyne, kúpeľne, WC, špajzu a balkóna, ktorý sa nezapočítava do podlahovej plochy bytu. Byt je prístupný z centrálneho schodiska, zo spoločnej chodby. Byt je po celkovej rekonštrukcii, z r. 2003, kompletná výmena vnútorného vybavenia kuchyne, kúpeľne a WC, podláh, omietok, okrem okien. V byte je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácie, rozvod plynu a elektroinštalácie. Vykurovanie je zabezpečené lokálne, plynovými kachľami. Okná drevené dvojité s doskovým ostením, bez žalúzií. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, plynový sporák s elektrickou rúrou, nerezové umývadlo s odkladacou plochou, páková batéria, keramický obklad okolo linky. V kúpeľni je plastová vaňa, páková batéria, samostatný sprchovací kút, keramický obklad, plynový ohrievač na vodu a plynový ohrievač. Samostatný záchod s umývadlom a s keramickým obkladom. Podlahy v obytných miestnostiach sú veľkoplošné laminátové, v ostatných miestnostiach podlahy prevažne keramické. Dvere drevené plné masívne. Na stenách a stropoch omietka. Elektroinštalácia svetelná. Spoluvlastnícky podiel: Vymedzenie veľkosti vlastníckeho podielu vlastníka nehnuteľností v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve je určená podielom podlahovej plochy vlastnej nehnuteľnosti k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Podlahovou plochou nehnuteľnosti sa rozumie podlahová všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 12913/94715-in.