4 izb.byt Sásová, Kráľovoholská

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

66600 €

Číslo dražby: 1142016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Sásová

Úžitková plocha: 83,87 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 06.09.2016

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 16.08.2016 15:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 25.08.2016 15:30 hod.

Miesto obhliadky: Kráľovohoľská 4, Banská Bystrica

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 66600 €

Dražobná zábezpeka: 13000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica,  katastrálnom území Sásová, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1492 ako:

– byt číslo 3, nachádzajúci sa vo vchode číslo 4, na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 6150, ktorý je postavený na parcele číslo KN-C 2503, popis stavby: obytný dom,

– a k vlastníctvu bytu č. 3 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške: 840/72106

Spoluvlastnícky podiel : 1/1

 

Predmet dražby, teda byt č. 3, sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome stavebnej sústavy NKS P1-14. Bytový dom má celkom 1+7 podlaží, plochú strechu, 6 vchodov, vo vchode č.4 je celkom 14 bytov, dom je dodatočne zateplený, má výťahy. Byt č. 3 je v stredovej sekcii na druhom poschodí, dispozične pozostáva zo štyroch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 83,87 m2. Byt je komplexne zrekonštruovaný. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je sprchový kút a keramické umývadlo, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je rohová linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom, digestorom, za linkou sú keramické obklady. Podlahy v izbách a v chodbe sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kuchyni, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, povrchy stien tvoria hladké vápenné stierky, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, vchodové dvere bezpečnostné, okná plastové, vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové panelové. Dom aj byt majú dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 840/72106. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1982, vzhľadom na zistený technický stav domu a vykonávanú údržbu stanovil znalec životnosť nehnuteľnosti na 100 rokov.