3 iz. byt Žilina

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

50300 €

Číslo dražby: 222014


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 65 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Štúrova 1, 010 01 Žilina

Dátum konania dražby: 09.12.2014

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 18.11.2014 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 25.11.2014 15:00 hod.

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 50300 €

Dražobná zábezpeka: 15000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Hodnotený byt sa nachádza v murovanom bytovom dome č.súp. 2199 v k.ú. Žilina, ktorý má celkom 1+5 podlaží, v podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, v prízemí sú obchodné priestory, ďalšie štyri podlažia sú obytné, vo vchode č.38 je celkom 28 bytov. Dom je súčasťou radovej uličnej zástavby, má sedlovú strechu, plechovú krytinu, nie je dodatočne zateplený, nemá výťahy, je napojený na všetky základné inžinierske siete včítane zemného plynu. Hodnotený byt je na treťom poschodí domu, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a špajza, byt nemá pivnicu, nemá balkón ani loggiu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 64,99 m2. Byt je  zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa s keramickými obkladmi, malé umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni sa linka v súčasnom období nenachádza, v mieste pôvodnej linky sú keramické obklady steny. Dvere sú drevené plné hladké, okná plastové, povrchy stien tvoria vápenné hladké omietky, podlahy sú v dvoch izbách parketové, v kuchyni a jednej izbe povlakové z PVC, v chodbách a kúpeľni je keramická dlažba, vykurovanie je ústredné z centrálnej kotolne, radiátory oceľové panelové. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, hodnotený byt      v súčasnom období nie je obývaný.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 650/52633. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1956, s prihliadnutím na vek domu a vzhľadom na zistený technický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť domu na 120 rokov.