2 izbový byt Vlkanová – Vydražené

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

25830 €

Číslo dražby: 2382016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Vlkanová

Katastrálne územie: Vlkanová

Úžitková plocha: 50,52 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 04.07.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 14.06.2017 13:45 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 21.06.2017 13:45 hod.

Miesto obhliadky: Továrenská 215/16, GPS: 48°40'03.3"N 19°09'12.7"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 28700 €

Dražobná zábezpeka: 2600 €

Minimálne prihodenie: 200 €

Opis predmetu dražby

Predmetný byt sa nachádza v panelovom bytovom dome č.súp. 215, k.ú. Vlkanová. Dom má jeden vchod, plochú strechu, je dodatočne zateplený. Dispozične má stavba jednu stredovú chodbu prebiehajúcu po celej dĺžke objektu, z chodby sú vstupy do jednotlivých bytov. Dom má 5 nadzemných podlaží, nemá výťah, v dome je celkom 30 bytov, hodnotený byt sa nachádza na prízemí domu. Dispozične byt pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa a kúpeľňa s WC. Podlahová plocha bytu  s príslušenstvom je 50,52 m2. Byt je zrekonštruovaný, nové sú povrchové úpravy v byte, t.j. omietky stien a stropov, laminátové plávajúce podlahy v izbách a kuchyni, okná sú plastové, dvere drevené dyhované, zrekonštruovaná je kúpeľňa s WC, v kuchyni sa zariadenia nenachádza. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je len vaňa s pákovou nerezovou sprchovou batériou a WC, umývadlo sa nenachádza, kúpeľňa má keramické obklady stien. V kuchyni nie je kuchynská linka, vzhľadom k tomu byt hodnotím ako nedokončený. Byt má ústredné vykurovanie, zdrojom je plynová kotolňa slúžiaca len tomuto domu, ktorá sa nachádza v prízemí domu a oceľové článkové radiátory. Obytný dom aj hodnotený byt majú bežnú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5052/127164. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého dokladu bola obytná budova daná do užívania v roku 1967, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.