2 izb. byt Sliač, ul. J. Cikkera

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

33800 €

Číslo dražby: 52013


Kraj: Banskobystrický

Okres: Zvolen

Mesto: Sliač

Katastrálne územie: Rybáre

Úžitková plocha: 63,84 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 20.03.2014

Čas konania dražby: 13:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 03.03.2014 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 11.03.2014 16:00 hod.

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 33800 €

Dražobná zábezpeka: 6760 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Hodnotený byt sa nachádza v panelovom radovom bytovom dome č.súp.840 v k.ú. Rybáre, obec Sliač, ktorý má celkom 1+5 podlaží, 2 vchody, vo vchode č.4 je celkom 15 bytov. Hodnotený byt sa nachádza na piatom /najvyššom/ poschodí domu, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, šatník, loggia a pivnica v prízemí domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 63,84 m2. Byt je prevažne v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, zmenou je len výmena dvoch okien za plastové a keramická dlažba v chodbe bytu. Bytové jadro je pôvodné montované umakartové, v kúpeľni je plechová smaltovaná vaňa a otočné keramické umývadlo s jednou spoločnou batériou, WC je priechodné do kúpeľne. V kuchyni je linka na báze dreva so smaltovaným, pákovou nerezovou batériou a plynovým sporákom s digestorom. Vnútorné povrchy stien tvoria hladké stierky, dve okná sú plastové, tretie okno drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Vykurovanie je ústredné, zdrojom je plynová kotolňa slúžiaca len tomuto domu, radiátory sú oceľové. Dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6384/184602. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kotolňa, práčovňa, sušiareň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1975, pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovujem životnosť domu na 100 rokov.