2 izb. byt Bratislava – Vrakuňa

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

17800 €

Číslo dražby: 132014


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava II

Mesto: Bratislava - Vrakuňa

Katastrálne územie: Vrakuňa

Úžitková plocha: 41,20 m2


Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 17800 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Opis predmetu dražby

Dvojizbový byt s príslušenstvom (kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba) sa nachádza na 9.poschodí bytového domu súpisného čísla 5178 na parc.1229, vchod č.42, ulica Stavbárska v Bratislave m.č.Vrakuňa, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 118/10000. Bytový dom je panelový, má 11 nadzemných podlaží. Strecha je plochá, krytinu tvoria natavovacie pásy, klampiarske konštrukcie úplné z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je brizolitová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami, podesty a podlažia schodiska majú povrchovú úpravu dlaždenú, výťahy sú osadené na každom poschodí, elektroinštalácia je svetelná, osadený je elektrický vrátnik na presklených kovových vchodových dverách, každá chodba je s osadenými kovovými mrežami.

Byt je rekonštruovaný. Steny majú vnútorné omietky hladké, stropy sú s rovným podhľadom, dvere drevené plné a presklené, podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety, ostatné podlahy sú keramické. Kuchynská linka je na báze dreva, drez je nerezový s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je sprchovací kút, smaltované umývadlo, výtokové armatúry sú nerezové pákové. Keramický obklad je za kuchynskou linkou a v kúpeľni. Záchod je splachovací bez umývadla. Elektrická inštalácia je svetelná – ističe. Vykurovanie a príprava teplej úžitkovej vody sú centrálne merané, radiátory sú rebrované. V byte je prevádzaná údržba, je v primeranom technickom stave, bez viditeľných technických porúch.

Spoločné časti obytného domu sú: základy, strecha, obvodové múry, vchody, schodištia, chodby, priečelia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami a príslušenstvom obytného domu sú: STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové a teplonosné prípojky, rozvody teplej úžitkovej vody, rozvody teplonosného vykurovacieho média, osvetlenia v spoločných častiach a zriadeniach, bleskozvody, elektrický vrátnik vrátane rozvodov. V obytnom dome prebieha primeraná údržba, je v primeranom technickom stave. Podľa zistenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1978, základná životnosť 80 rokov.