Rodinný dom Hronovce

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 2352015/3


Kraj: Nitriansky

Okres: Levice

Mesto: Hronovce

Katastrálne územie: Čajakovo

Úžitková plocha: 214 m2


Miesto konania dražby: Nitra

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Čajakovo 549, Hronovce

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 24200 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je prízemný rodinný dom, čiastočne podpivničený, bez možnosti využitia podkrovia na obytné účely (povala). Strecha je valbová, krov je drevený väznicový, krytinu tvorí pálená škridľa. Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1955, prístavba je užívaná od roku 1968. Stavba je napojená na elektrickú rozvodnú sieť, plynovod, s možnosťou napojenia na vodovod (voda je čerpaná zo studne), bez možnosti napojenia na kanalizáciu, splašky sú zvedené do žumpy. Stavba je primerane udržovaná, základná životnosť 100 rokov.
Dispozičné riešenie:
Prízemie (1.NP): predsieň, chodba, päť izieb, kuchyňa, kúpeľňa s WC 2, špajza, sklad.
Konštrukčný systém a vybavenie:
Základy sú betónové bez izolácie proti zemnej vlhkosti, nosný systém je murovaný prevažne tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Fasáda je vápennocementová, vnútorné omietky sú vápenné hladké ošetrené náterom. Dvere sú drevené plné hladké a presklené, vstupné dvere sú drevené presklené. Okná sú prevažne drevené dvojité. Podlahy v obytných miestnostiach prevažne PVC a kobercovina, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je lokálne plynovými kachľami, príprava TÚV v elektrickom bojleri. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená do žumpy z kúpeľne s WC a z kuchyne. V kuchyni je bežná linka s nerezovým drezom, nerezová výtoková armatúra, šporák nebol osadený. V kúpeľniach sú sprchovacie kúty a smaltované umývadlá s nerezovými pákovými výtokovými armatúrami, splachovacie WC, keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. V suteréne je pivnica s prístupom betónovým schodiskom. Rodinný dom je rozdelený na dve samostatné bytové jednotky.