Rodinný dom Bruty

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 2242015/23


Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

Mesto: Bruty

Katastrálne územie: Bruty

Úžitková plocha: 204 m2


Miesto konania dražby: Nitra

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova tr. 9, 949 01 Nitra

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Bruty 19, Bruty

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 26800 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

POPIS STAVBY

Rodinný dom je prízemný, čiastočne podpivničený,  bez obytného podkrovia. Strecha je valbová, krov je drevený, krytinu tvoria AZC šablóny na drevenom debnení.  Stavba bola daná do užívania podľa zistenia v roku 1960, obnovená v roku 1985. Rodinný dom je napojený na elektrickú inštaláciu, plynovod, s možnosťou napojenia na  vodovod, bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu. Splašky sú zvedené do žumpy.

Dispozičné riešenie:

Suterén (1.PP): kotolňa

Prízemie (1.NP): predsieň, tri izby, kúpeľňa s WC, kuchyňa, špajza, sklad.

Konštrukčný systém a vybavenie:

Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Prízemie má obvodové nosné steny murované prevažne z pálených tehál v skladobnej hrúbke do 40 cm. Prízemie má stropy drevené trámové

s rovným podhľadom, suterén je z monolitického betónu. Fasáda je brizolitová, vnútorné omietky

sú vápennocementové hladké. Dvere sú rámové s drevenou plnou výplňou, okná drevené dvojité s plastovými vonkajšími žalúziami.  Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovky, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie kotlom na plyn a na tuhé palivo  v kotolni suterénu, radiátory článkové.  Príprava teplej úžitkovej vody je elektrickým zásobníkovým ohrievačom umiestneným v kúpeľni. Klampiarske konštrukcie

sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická – ističe. Rozvod studenej a teplej vody

je z pozinkovaného potrubia. Kanalizácia je zvedená do žumpy z kuchyne a kúpeľne  prízemia.  V kúpeľni

e smaltovaná vaňa s nerezovou  výtokovou armatúrou, smaltované umývadlo s nerezovou  výtokovou armatúrou, vnútorný keramický obklad kúpeľne a  vane je osadený, záchod je splachovací. V kuchyni je bežná kuchynská linka na báze dreva, nerezový drez s nerezovou pákovou výtokovou armatúrou, šporák je plynový

bez digestora.  Vstup do rodinného domu je z bočnej strany cez predsieň.  Stavba je primerane udržovaná.

Na základe uvedeného predpokladám životnosť 100 rokov.