Vrátnica, s.č. 1280

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 21020151/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Revúca

Mesto: Revúca

Katastrálne územie: Revúca

Úžitková plocha: 39 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Priemyselná 306/9, Revúca (hlavný vstup)

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 3500 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Vrátnica č.súp. 1280 na parc.č. 1698/17

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Vrátnica č.súp. 1280 na parc.č. 1698/17, k.ú Revúca je zmysle platnej metodiky budova, stavba bola postavená v roku 1980 ako nákladná areálová vrátnica, v súčasnom období sa objekt nevyužíva.

Konštrukčne je to murovaná stavba, základy sú betónové pásové, stropy železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, strecha pultová, krytina plechová, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy povlakové z PVC, v sociálnych priestoroch keramické dlažby, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie,  v objekte sú sociálne zariadenia, t.j. WC, sprcha, umývadlo.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek pôvodnej časti budovy od roku 1980, životnosť stavby na 70 rokov.