Penzión Vyšné Ružbachy

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 2272015


Kraj: Prešovský

Okres: Stará Ľubovňa

Mesto: Vyšné Ružbachy

Katastrálne územie: Vyšné Ružbachy

Úžitková plocha: 645 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: V sídle dražobníka: Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Vyšné Ružbachy 420, 065 02 Vyšné Ružbachy

Znalecké ocenenie: 191000 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Polyfunkčný dom časť A ‚Penzión‘ je budova penziónu, ktorá má jedno čiastočné podzemné, dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie. Dispozične sa v podzemnom podlaží nachádzajú plynová kotolňa a sklad lyží, v prízemí objektu sú tri samostatné časti prístupné z verandy budovy, v každej časti je spoločenská miestnosť, skladové priestory a tri izby s kúpeľňou a WC, pôvodne plánované spoločné kuchyne nie sú zariadené. Zo spoločenských miestností vedú schodiská na poschodie, kde sú v každej z troch častí štyri izby so sociálnym zariadením, tieto izby majú mezonetový charakter, t.j. vnútornými schodiskami sú prístupné spálňové priestormi v podkrovnom podlaží.

Konštrukčne je stavba postavená z drevených nosných konštrukcií obojstranne obitých drevenými obkladmi s tepelnou izoláciou v strede konštrukcií, podzemné podlažie je železobetónové monolitické. Základy objektu sú betónové pásové, stropy nad suterénom železobetónové monolitické, nad nadzemnými podlažiami drevené trámové prevažne s viditeľnými trámami, na sedlovej streche je krytina z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné povrchy stien sú s drevenými obkladmi s nátermi, schodiská sú drevené, okná drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené rámové s výplňou osadené v drevených zárubniach. Vnútorné zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom veku stavby, každá izba má sociálne zariadenie so sprchovým kútom, umývadlom a WC, batérie sú nerezové pákové, vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynová kotolňa umiestnená v suteréne objektu a panelové oceľové radiátory. Stavba je napojená na prípojky elektroinštalácie, vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných rozvodov.

Podľa predložených podkladov bola stavba skolaudovaná v roku 2008, v súčasnom období sa nevyužíva, stavebná údržba objektu je zanedbaná, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby vzhľadom na jej konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 60 rokov.

 

Príslušenstvom predmetu dražby sú najmä (nie však výlučne) vodovodná prípojka, kanalizácia, elektrická NN prípojka a prípojka plynu, plniace doplnkovú funkciu Polyfunkčného domu časť A ‚Penzión‘, súpisné číslo 420 ako stavbe (veci) hlavnej. Záložné právo sa ex lege vzťahuje na záloh, jeho súčasti a príslušenstvo (§ 151d ods. 1 Občianskeho zákonníka).