Oceľový sklad s.č. 2355, Liptovský Mikuláš – 3. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

4680 €

Číslo dražby: 1082015/3


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 232 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 23.06.2015

Čas konania dražby: 12:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 08.06.2015 15:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 15.06.2015 15:15 hod.

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 7800 €

Dražobná zábezpeka: 1404 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby zapísaný na liste vlastníctva ako Oceľový sklad č.súp. 2355 leží na pozemku parc.č. 5531/2, k.ú Liptovský Mikuláš /pozemok parc.č. 5531/2 nie je vo vlastníctve vlastníka stavby a nie je predmetom ohodnotenia/.

Objekt je halového typu, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol objekt postavený cca v roku 1965, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorej nosný systém tvorí oceľový montovaný skelet, t.j. stĺpy a strešné priehradové väzníky v sedlovom spáde, základy sú betónové pätkové, opláštenie haly aj strešná krytina je  z vlnitého plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, objekt má bleskozvod, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná oceľové jednoduché. Podlahy sú betónové, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, hala ostatné prípojky a vybavenie nemá.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujeme vek od roku 1965 a životnosť stavby  s prihliadnutím na zistený technický stav na 70 rokov.