3 izb. byt Zvolen – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

65900 €

Číslo dražby: 1112018


Kraj: Banskobystrický

Okres: Zvolen

Mesto: Zvolen

Katastrálne územie: Zvolen

Úžitková plocha: 62,25 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 23.09.2019

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 06.09.2019 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 19.09.2019 14:00 hod.

Miesto obhliadky: A.Nográdyho 1376/5, 960 01 Zvolen

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 65900 €

Dražobná zábezpeka: 6600 €

Minimálne prihodenie: 300 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Zvolen, okres: Zvolen, katastrálnom území: Zvolen, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 7756 a to:

– byt č. 7 vo vchode č. 5 na 4. poschodí bytového domu ul.Nográdyho, súpisné číslo 1367, postaveného na parcelách parcelné číslo 3410/156, 3410/157, 3410/158 a súpisné číslo 1376, postaveného na parcelách parcelné číslo 3410/151, 3410/152, 3410/153, 3410/154, 3410/155

– a s vlastníctvom bytu č. 7 spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 5225/ 867616.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Byt č. 7 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome, ktorý má 8 vchodov, celkom 1+8 podlaží, pričom v prízemnom technickom podlaží sú spoločné priestory a pivnice, na ďalších poschodiach sú byty, vo vchode č.5 je celkom 16 bytov. Dom má plochú strechu, je zateplený, má výťahy. Hodnotený byt sa nachádza na štvrtom poschodí v stredovej sekcii, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v prízemí domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 62,25 m2. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, bytové jadro je pôvodné montované s obnovenými povrchovými úpravami, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú nerezové pákové steny sú  s keramickými obkladmi, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou sú keramické obklady. Vnútorné povrchy tvoria vápenné hladké stierky, podlahy v izbách a chodbe sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kuchyni sú keramické dlažby, okná sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, vykurovanie ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory oceľové panelové. Obytný dom aj byt majú dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav, obvodové steny domu sú dodatočne zateplené.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6225/867616. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého dokladu o veku domu bol obytný dom daný do užívania v roku 1988, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.