3 izb. byt, Javornícka, Banská Bystrica

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 1342015


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Sásová

Úžitková plocha: 69,67 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Javornícka 35, Banská Bystrica

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 49100 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je byt č. 28 na 7. poschodí obytného domu súp.č.6170 na Javorníckej ulici č. 35 v Banskej Bystrici na parc.č.2542/1, 2542/2, 2542/3, 2542/4, 2542/5 a 2542/6 v k.ú. Sásová, na sídlisku Rudlová – Sásová.

Obytný dom je panelový, sedemposchodový, osempodlažný s technickým podlažím na 1.P.P. Konštrukčná sústava domu je P.1.14, tzv. veľká NKS-ka. Podľa

doloženého potvrdenia SBD je dom užívaný od roku 1983. Konštrukčný systém a

použité stavebné materiály zodpovedajú uvedenému veku a charakteru okolitej zástavby. Na 1.P.P. je technické podlažie, kde sú spoločné priestory, ktorými sú bývalá práčovňa, bývalá žehliareň a sušiareň, rozvodňa ÚK, bývalá kočikáreň, chodby a pivnice jednotlivých bytov. Obytný dom má šesť samostatných vchodov č.33, 35, 37, 39, 41 a 43 postavených na jednotlivých parcelách 2542/1, 2542/2, 2542/3, 2542/4, 2542/5 a 2542/6, vchod č.35 je na parcele č.2542/2. V každom vchode je štrnásť trojizbových bytov a výťah s nosnosťou 250 kg. Technické podlažie je zo strany od ulice čiastočne zapustené pod úrovňou terénu, z druhej strany je na úrovni upraveného terénu. Obvodové konštrukcie domu sú panelové plošné, celý dom bol dodatočne zateplený polystyrénom ( v koeficiente vybavenia uvažujem pre vonk. Povrchové úpravy so stavom 1,2 ), strecha je plochá dvojplášťová, schody železobetónové prefabrikované s povrchom terazzo, vo vstupoch je nová keramická dlažba. Schodiskové steny aj vchodové dvere sú nové plastové s izolačnými dvojsklami, vo vchodových dverách sú osadené nové poštové schránky. Strecha má úplné klampiarske konštrukcie, na streche sú strojovne výťahov, bleskozvod a spoločná TV anténa. Dom je napojený na všetky inžinierske siete – verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, plynovod, rozvod NN, káblovú televíziu, diaľkové vykurovanie. Byt patrí do I. kategórie, má ústredné vykurovanie a centrálnu prípravu TÚV z plynovej kotolne na sídlisku.

 

Byt č.28 pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom

bytu je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a latková pivnica

nachádzajúca sa na technickom podlaží na 1.P.P. V byte neboli realizované žiadne výrazné stavebné úpravy, byt je len čiastočne upravený ( okná, podlahy ). Kúpeľňa má pôvodné umakartové priečky, je v nej vaňa, umývadlo, obyčajné batérie, ventilátor, nie sú tu keramické obklady stien. Vedľa kúpeľne je samostatné WC, kde je WC misa. V kuchyni je typová kuchynská linka, plynový šporák, odsávač pár, nerezový drez, páková batéria, keramický obklad steny, potravinová skriňa. Podlahy v izbách sú laminátové plávajúce, v ostatných miestnostiach je povlak PVC ( v koeficiente vybavenia uvažujem pre podlahy so stavom 1,3 ), na stenách sú omietky. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a so žalúziami, na kuchyni je pôvodné drevené okno aj dvere na loggiu ( v koeficiente vybavenia uvažujem pre okná so stavom 1,2 ). Dvere sú dyhované plné a presklené do oceľových zárubní, na loggii je vonkajšia zasúvacia plastová

stena. Oceľové panelové radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi a pomerovými meračmi tepla. V byte je zavedený automatický vrátnik, v dome je káblový TV rozvod. Byt je vybavený meračmi studenej a teplej úžitkovej vody. Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom bez loggie je vedená v

LV 69,67 m2, skutočná nameraná je 69,08 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 6967/584828.

Pozemok parc.č.2542/1 je na výpise z listu vlastníctva č.1604 vedený ako zastavané plochy o výmere 210 m2, pozemok parc.č.2542/2 ako zastavané plochy

o výmere 201 m2, pozemok parc.č.2542/3 ako zastavané plochy o výmere 202 m2, pozemok parc.č.2542/4 ako zastavané plochy o výmere 202 m2, pozemok parc.č.2542/5 ako zastavané plochy o výmere 202 m2 a pozemok parc.č.2542/6 ako zastavané plochy o výmere 211 m2. Výmera pozemkov celkom predstavuje 1228 m2.

Pozemky sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov v dome súp.č.6170

na Javorníckej ulici č.33 – 43 v Banskej Bystrici. Bytu č.28 vo vchode č.35

prislúcha spoluvlastnícky podiel 6967/584828.