2 izb. byt Pliešovce – 2. kolo dražby

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

14325 €

Číslo dražby: 62014/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Zvolen

Mesto: Pliešovce

Katastrálne územie: Pliešovce

Úžitková plocha: 64,30 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 25.02.2015

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 03.02.2015 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 10.02.2015 13:00 hod.

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 19100 €

Dražobná zábezpeka: 2800 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

byt č. 37 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome, ktorý má celkom 1+5 podlaží, 5 vchodov /hodnotená je dvojvchodová časť na parc.č. 4230/19/, v technickom podlaží /1.PP/ sú spoločné priestory a pivnice, 5 obytných podlaží má vo vchode po 3 byty, t.j. vo vchode č.22 je celkom 15 bytov. Bytový dom je zrekonštruovaný, obvodové steny sú dodatočne zateplené, zrekonštruovaná je strešná krytina na plochej streche, dom má výťahy.

Predmet dražby sa nachádza v stredovej sekcii na štvrtom poschodí, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpelňa, WC, balkón a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 64,30 m2. Predmet dražby je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií. Bytové jadro je pôvodné typové montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a  otočné keramické umývadlo s jednou spoločnou obyčajnou batériou, samostatné WC je priechodné, je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva so smaltovaným drezom, obyčajnou batériou, plynovým sporákom, digestorom, za linkou sú keramické obklady. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy lepené povlakové z PVC, okná drevené zdvojené, vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové článkové. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6430/186955. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého dokladu o veku bol bytový dom daný do užívania v roku 1982, životnosť nehnuteľnosti vzhľadom na zistený technický stav a vykonávanú údržbu stanovujem na 100 rokov.