2 izb. byt Námestie Ľ. Štúra, Banská Bystrica

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

64400 €

Číslo dražby: 1122016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Radvaň

Úžitková plocha: 62,84 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 23.06.2016

Čas konania dražby: 08:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 02.06.2016 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 16.06.2016 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Námestie Ľudovíta Štúra 12, Banská Bystrica

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 64400 €

Dražobná zábezpeka: 12000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica,  katastrálnom území Radvaň, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3680 ako:

– byt číslo 21, nachádzajúci sa vo vchode číslo 12, na 7. poschodí bytového domu súpisné číslo 5950, ktorý je postavený na parcelách číslo KN-C 3361, 3362/1, popis stavby: bytový dom,

– a k vlastníctvu bytu č. 21 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške: 647/64985

Spoluvlastnícky podiel : 1/1

Predmet dražby teda byt č. 21 sa nachádza v obytnom dome s obvodovým pórobetónovým panelovým plášťom, ktorý bol daný do užívania podľa dostupných podkladov v roku 1981. Dom je deväť podlažný, šesť vchodový, s osobnými výťahmi. prízemie obchodné prevádzky a spoločné priestory, ostatné podlažia tvoria byty (dva byty na podlaží). V roku 2012 boli v celom dome vymenené pôvodné okná a dvere za plastové, dom bol zateplený, bola vymenená strešná krytina, bleskozvod a klampiarske konštrukcie, boli osadené el. vrátniky.

Byt č. 21 prešiel v roku 2004 kompletnou rekonštrukciou, pričom bola jedna izba predelená na dve a tak vznikla dispozícia s tromi izbami, no jedna je priechodzia a bez priameho osvetlenia (okna), bola vybudovaná nová kúpeľňa, samostatné WC a nová kuchyňa, boli opravené omietky a položené nové podlahy a dlažby. Bytové jadro murované s keramickým obkladom. Steny v byte stierkové. Podlahy v izbách plávajúce, v ostatných priestoroch keramická dlažba. Kuchynská linka na báze dreva dl. 2,4 bm s plynovým šporákom s elektrickou rúrou a s odsávačom pár. Kuchynský drez s nerezovým umývadlom. V kúpeľni sprchovací kút, keramické umývadlo. WC samostatné kombi s umývadlom. Vodovodné batérie nerezové pákové. Okná sú plastové s vnútornými Al žalúziami. Vnútorné dvere dyhované. Vykurovanie ústredné diaľkové, radiátory panelové s regulačnými hlavicami a s meračmi tepla. V chodbe je vstavaná skriňa. Z jednej izby je východ na balkón. Byt pozostáva z troch izieb a príslušenstva, ktoré tvorí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica.