Zariadenie Pizzerie – 2. kolo

Informácie Mapa

Vyvolávacia cena:

22903 €

Číslo dražby: 712014/2


Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Mesto: Poprad


Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19

 

Znalecké ocenenie: 22903 €

Dražobná zábezpeka: 4580 €

Opis predmetu dražby

 

Čas otvorenia dražby:
Dražba: Druhé kolo dražby

 

Predmetom dražby sú hnuteľné veci nachádzajúce sa (nie však výlučne) v nebytovom priestore č. 7 – 6F, uvedené v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy so zriadením záložného práva zo dňa 09.05.2006 uzatvorenej medzi navrhovateľom a dlžníkom : Slavomír Adamjak, narodený 17.01.1976, trvale bytom Štúrova 16, 060 01 Kežmarok, s miestom podnikania Štúrova 1300/16, 060 01 Kežmarok, IČO : 41 350 260 (ďalej aj len „Kúpna zmluva“). Hnuteľné veci sú vymedzené aj podľa úradného výpisu z Notárskeho centrálneho registra záložných práv, spisová značka NCRzp : 8412/2006, dátum vykonania zápisu do NCRzp 11.5.2006 o 8:29:53 hod.

Spoluvlastnícky podiel  1/1

(celý súbor vecí ďalej len ako „predmet dražby“)

 

Popis:

Hnuteľné veci: P.č. Množstvo

Názov položky 1.12 Jedálenských stolov 2. 45 Jedálenských stoličiek 3. 1 Sedačka 4. 1 Podnožka k sedačke 5. 1 Konferenčný stolík 6. 1 Detský stolík 7. 2 Detské stoličky 8. 20 Umeleckých fotografií Italy 9. 10 Obrázkov zasklených 10. 3 Barové stoličky 11. Barový pult 12. 4 Odkladacie skrinky s poličkami 13. 3 Okrasné drevené dvere so zárubňami 14. 3 Okrasné drevené dvere bez zárubni 15. 3 Okrasné poličky 16. 2 Papierové dvere 17. 3 1/2 metráky Snaps 18. 1 Dvojetážová pizza pec 19. 1 Mora kuchynská pec s rúrou 20. 1 Varič cestovín 21.1 Fritéza 22. 3 Nerezové kuchynské stoly 23. 1 Nerezový stôl jednoumývadlový s batériou 24. 1 Nerezový stôl dvojumývadlový s batériou 25. 1 Chladnička veľká 26. 5 Chladničiek malých 27. 1 Mraznička 28. 1 Stôl na prípravu pizze s mramorom 29. 1 Stôl úzky na prípravu pizze 30. Police na suroviny v sklade, zam. WC, kuchyňa 31. 1 Regál na suroviny v sklade 32. 1 Drevená šatňa v sklade 33. 1 Nerezový digestor nad pizza pecou 34. 1 Digestor veľký v kuchyni 35. 1 Okrasné hodiny 36. 10 Ikebaniek na stoly 37. 10 Solničiek 38. 3 Záchodové misy 39. 1 Pisoár 40. 3 Umývadlá s batériami 41. 2 Výlevky 42. 2 Umývadlá v bare s batériami 43. 2 Neónové svetlo nad barom 44. 24 Bodové osvetlenie 45. 1 Rampa s neónovým osvetlením 46. 1 Box s vyhrievanou platňou 47. 1 Stojan nerezový na pizza pec s poličkami 48. 2 Bedne na odkladanie 49. 3 Odkvapkávače riadu 50. 4 Odkvapkávače príborov 51. 1 Nerezový stroj na krájanie 52. 1 DVD prehrávač 53. 4 repráky 54. 3 Kamery AXIS 55. 1 Svič na kamery 56. 1 Alarm 57. 1 Siréna vonkajšia 58. 1 Telefón Panasonic 59. 2 Odkladacie vešiaky 60. 1 Veľká doska tvrdený plast na krájanie 61. 1 Mikrovlnka 62. 1 Kuchynská váha 63. 1 Turbokotol na plyn 64. 1 Komín 60 m 65. 1 Vzduchotechnika 66. 2 Ventilátory 67. 5 Radiátorov 68. 1 Škrabka 69. 1 Obracačka 70. 7 Naberačiek 71. 1 Nerezová obracačka 72. 1  Nerezová vidla 73. 2 Metličky 74. 4 Naberačky nerezové 75. 2 Sito nerezové 76. 2 Plastové sitá 77.1 Otvárač 78. 2 Rezak na pizzu 79. 5 Plastové misy – okrúhle veľké 80. 15 Plastové okrúhle malé 81. 39 Plastové misky kockaté 82. 5 Nerezové okrúhle 83. 1 Misa na syr 84. 2 Misky na šampióny 85. 17 Nerezové misky hranaté 86. 11 Zmrzlinové poháre 87. 4 Sosáky malé 88. 2 Sosáky veľké 89. 16 Bujonky 90. 16 Ovalne taniere 91. 17 Lasagne misky 92. 20 Veľké okrúhle taniere 93. 9 Misky veľké 94. 18 Misky malé 95. 13 Podšáliek 96. 2 Šlahačkovníčky 97. 18 Pizza taniere 98. 20 Pizza plechov 99.  3 Malé dosky na krájanie 100. 15 Nožou 101. 3 Plastové odmerky 1 l 102. 5 Hrnce 103. 1 Kuchta 104. 12 Panvíc 105. 1 Panvica na palacinky 106. 2 Plechy 107. 3 Plastové misky na polievky 108. 1 Vandlík na cesto 109. 4 Koše 110. 1 Miska na madle 111. 38 malých lyžičiek 112. 32 Nožikov oválnych 113. 15 Pizza nožikov 114. 28 Vidličiek 115. 24 Lyžičiek 116. 17 Popolníkov 117. 4 Radegast pohárov 118. 16 Podšáliek na poháre 119. 9 Šálok na čaj 120. 3 Cappy poháre 121. 9 Whisky pohárov 122. 7 Slivovica pohárov 123. 8 Šampus pohárov 124. 5 Martiny pohárov 125. 9 Pivo pohárov 0,5 l 126. 13 Pivo pohárov 0,3 l 127. 11 Cola pohárov 0,2 l 128. 6 Kofola pohárov 0,4 l 129. 6 Kofola pohárov 0,5 l 130. 2 Frappe pohárov 131. 6 Latte pohárov 132. 5 Venezia poháre na viedenskú kávu 133. 12 Nealko poháre 0,3 l 134. 11 Snipp poháre 135. 9 Hrubé poháre 0,3 l 136. 17 Napoleonky poháre 137. 4 Likérky 138. 12 Plzeň poháre